Calendario de recuperaciones de septiembre,                         curso 2017-18

 

03/09/16

LUNES

04/09/16

MARTES

05/09/16

MIÉRCOLES

 

9:00-10:30

Matemáticas

1º, 2º, 3º y 4º

Lengua

1º, 2º, 3º  y 4º

Física y Química

2º, 3º y 4º

 

Religión 1º

 

10:30-12:00

Optativas

1º, 2º y 3º ESO

 

Tecnología 3º ESO

GEOGRAFÍA E HISTORIA

1º, 2º, 3º  y 4º

 

TIC

4º ESO

Latín 4º

 

Biología y Geología 4º

 

Religión 3º

 

Música 1º y 2º

 

12:00-13:30

EPVA

1º y  2º ESO

Biología y Geología

1º y 3º

Inglés

1º, 2º, 3º  y 4º

 

 

Francés 4º

 

 
 

Enlaces de interés

Hora local en Granada: